مشاهیر شهرستان

در طول تاريخ پرافتخار اسلام ؛ وطن اسلاميمان ايران ؛ مهد پرورش ستارگان پرفروغ دانش بوده است . اين چهره هاي درخشان با نوشيدن جرعه هايي از چشمه ناب معارف ديني عامل هدايت و روشنگري در زندگي مادي و معنوي مردم اين مرز و بوم بوده و خدمات ارزنده أي به جامعه اسلامي كرده اند. در دامان و بستر كويري آران وبيدگل مرداني سختكوش و پرتلاش با تكيه بر توقيفات الهي توانسته اند به سرچشمه هاي حقيقت علم و دانش را سيراب كنند و از خود آثار ارزشمندي را به يادگار بگذارند سخن گفتن از اين انسانهاسخن از نيكي و ارزشهاست دراين قسمت به معرفي اجمالي عالمان نامدار و دانشمندان فرهيخته و آثار آنها پرداخته و خوانندگان را به هويت فرهنگي و علمي منطقه آشنا مي سازيم .

ملا ابوالحسن (واعظ) : از اجداد ملا غلامرضا و مولف كتابهاي (( منتخب بحار الانوار)) و ((مجموعه حكايات ))و… بوده است . ((رساله هلاليه ؛ ص 559))

ابوطالب آراني : فرزند محمد حسن ؛ ازفضلاي هم عصر ملاغلامرضا و اكثر رساله هاي علماي معاصر خود را نوشته است . ((وقف ؛ ميراث جاويدان ؛ش3

ملا ابولقاسم ( متولد 1229 ق) : فرزند ملا غلامرضا بوده است . ((تاريخچه علم و ادب؛ ص26)) ملا احمد مجتهد بيدگلي : فرزند ملاجعفر ؛ از خاندان علمي جبل عامل بوده كه براي ترويج تشيع به اين منطقه مهاجرت كرده اند. ملا محمد باقر ؛ ملا علي اكبر ؛ ملا محسن ؛ ملا محمد حسين؛ ملا ابوالقاسم از عالمان اين خاندانند. ((كتابچه چراغان ؛ ص12 و 33و58)) ملا احمد آراني : (قرن 13ق) : فرزند حاج محمدباقر آراني كتابهاي (( سحاب الامطار))؛(( عمان الجواهر ))؛ (( كنوز الداعي ؛ منظومه يوسفيه ))؛((دبستان الواعظين و گلستان الناظرين ))و… از آثار اوست . ((تاريخچه علم وادب ؛ ص 29))

آقا ميرزا احمد عاملي آراني (1279ـ1369ق) :فرزند ملامحمد علي آراني است . وي از علماي بزرگ منطقه آران و بيدگل واز شاگردان پدرش و آقا ملاحبيب الله شريف كاشاني بوده است . كتابهاي ((نهج الرشاد))؛ ((رساله علميه سبيل الجنان ))و رساله هاي خطي ديگري در فقه و اصول از او به جاي مانده است . آرامگاه اين عالم بزرگوار در شمال بقعه محمد هلال بن علي (ع) از پايگاههاي تبليغ ديني ؛ توسل و نشر معارف اهل بيت است . (( نقباء البشر ؛ ج 1؛ ص 115))

ملا اسدالله بيدگلي : فرزند ملا محمدرضا مجتهد؛ از فضلاي بيدگل بوده است .

ميرزا ابراهیم آراني (زنده در سال 1198ق) : از مردان سرشناس دوران صباحي بيدگلي بوده كه در عتبات مدفون است . ((ديوان صباحي بيدگلي ؛ ص126 ـ و نقل از سيد عباس كاشاني ))

جلال الدين مسعود بيدگلي : مشهور به عمده العلما كه قبل از دولت صفويه ؛ در كاشان حكومت تشكيل داد و منطقه را از درگيريهاي داخلي حفظ نمود. ((تاريخچه علم وادب ؛ ص18/حبيب السير؛ ج4؛ ص473))

شيخ حسن آراني : فرزند آقا بابا أز فضلاي قرن سيزدهم هجري است كه كتابهاي ((فوايد جليله)) ؛ نظم الدرر))؛ ((رفيق التوفيق ))؛ و((نخبه الرشاد)) را به رشته تحريردر آورده است . ((تراجم الرجال ؛ ج1؛ص143))

آقا حسين بيدگلي (متوفي 1310ق): فرزند ملا محمد از فضلاي بيدگل بوده است . ((الماثرو الاثار؛ص171))

سيدحسين بيدگلي : فرزند سيدجعفر حسيني ؛ از علماي قرن سيزدهم هجري است . ((تراجم الرجال ؛ج1؛ص168))

آقا حسين در بندي آراني (1267ـ1346ش): ملقب به افتخار الاسلام و فرزند ملاعباس ؛ از آيات عظام علوي يثربي و رضوي ؛ اجازه اجتهاد و نقل راويت داشت . وي از خوشنويسان معروف عصر خود بود كه نستعليق و شكسته تحريري را به نيكويي مي نوشت . ((تاريخچه علم وادب ؛ ص39))

آقا حسين اقدسي بيدگلي : فرزند ملا آقا محمد؛ از فضلا و خطباي بيدگل شمرده شده است . ((تاريخچه علم وادب ؛ص38))

شمس الدين نوش آبادي : از علماي قرن هفتم كه از دوستان باباافضل مرقي بوده است . ((نقباءالبشر؛ ص846))

ميرزا صدر الدين آراني (متوفي 1340 ش): فرزند ملا محمد حسين ؛ از فضلا و عرفاي آران كه در جوا بقعه محمد هلال (ع) مدفون است . ((تاريخچه علم وادب؛ ص34))

آقا سيد صدرالدين بيدگلي : فرزند آقا سيد حسين ؛ از علماو فضلاي بيدگل بوده است ((كتابچه چراغان ؛ ص26و30و34))

ملا عبدالله بيدگلي : از علماي قرن دوازدهم هجري كه در علم و عمل بي نظير بوده است . ((زساله شرح الاحوال ملا علي آراني؛ ص6))

سيد مير عبدالباقي بيدگلي : فرزند حاج ميرزا محمد تقي ؛عالم ؛ شاعر و خطاط كتاب ((تحفه هاشميه )) از آثار اوست . ((كتابچه چراغان ؛ص103/تاريخچه علم وادب ؛ص30))

ملا عبدالغفور بيدگلي : فرزند ملامحسن و پسر عموي موبد؛ از علماي بيدگل بوده است . ((كتابچه چراغان ؛ ص34و85))

ملا عبدالهادي آراني (متوفي 1280ق): از علما و نيكوكاران سرشناس بوده است. ((تاريخچه علم وادب ؛ ص27))

ملا عبدالباقي بيدگلي( متوفي 1285ق) : فرزند حاج محمد تقي بيدگلي ؛ از ناموران بيدگل بوده است. ((تاريخچه علم وادب ؛ ص27))

ملا عبدالعظيم بيدگلي 1170ـ1250ق): فرزند محمد تقي ؛ از علماي بزرگ بيدگل است كه به زواره و اردستان مهاجريت كرده و در آنجا حوزه درس و وعظ داشته است چند قرن به خط نسخ نوشته و وقف نموده است . فرزندان اونيز از علماي بزرگ بوده اند كه به نقاط مختلف كشور مهاجرت كرده اند. ((آتشكده اردستان؛ ص286))

عبدالعلي موبد بيدگلي : فرزند محمد باقر ؛ از ادبا و رجال علمي دوره مشروطيت و از مريدان شيخ هادي نجم آبادي است . روزنامه (مدي ) و كتابهاي ((خجسته نامه )) ((مجموعه موبد؛ نسخ موبد))؛((تصحيح شاهنامه ؛ هنايش خرد)) از آثار اوست . تخلص اودر شعر ((موبد))((صبح نخشت )) و ((صبحي ))بوده است . ((كتابچه چراغان ص34ـتاريخچه علم وادب ؛ص34))

ملا علي بيدگلي : فرزند ملا محمد ؛ از علماي قرن سيزدهم هجري كه شاگرد ملاغلامرضا آراني بوده است . ((نقباء البشر؛ ج4؛ ص1537))

آقا علي تشكري آراني ( 1299ـ1363) : فرزند ميرزا محمد ؛ عالم ؛ فاضل ؛ شاعر و نويسنده ؛ كتابهاي ((تاريخچه علم و ادب در آران )) ؛ (( ستارگان فروزان )) و (( ديوان اشعار خطي )) از آثار بجا مانده اوست . (( تاريخچه علم و ادب ؛ ص 87))

ملا علي اصغر بيدگلي : وي از شاگردان علم الهدي (فرزند فيض ) بوده است. (( معادن الحكمه ج1؛ ص74)) سيد علي اكبر نوش آبادي (شهادت 1237 ق): شرحي بر (( قواعد علامه )) نوشته و در نوش آباد مدفون است . ((شرح قواعد خطي ))

غلامرضا آراني (1192ـ1265ق): فرزند ملا محمد علي آراني است . نزد بزرگاني چون سيد علي طباطبائي وملا احمد نراقي شاگردي كرده و از او بيش از 30اثر خطي به صورت كتاب ؛ راسله ؛ شرح به زبان فارسي و عربي بجا مانده است . مهمترين آنها(( جامع الشتات و قالع الشبهات )) ؛ (( عوايد الايام و قوائد الانام ))؛ (( كنوز الجواهر و معادن الزواهر))؛ (( حجه البالغه))؛ ((الجامع النافع ))؛ (( اجوبه المسائل ))و(( رساله هلاليه))در شرح حال امامزاده محمد هلال بن علي (ْع) است . (( تاريخجه علم وادب ؛ ص121))

قاضي محمد آراني (زنده در سال 1075 ق): عالم نيكوكار كه اغلب بناهاي مذهبي در آران به همت وي ساخته شده و محله قاضي آران نيز به نام اوست . ((تاريخچه علم وادب ؛ص81)) ملا محمد مومن آراني (زنده در سال 1200 ق): فرزندحاج عبدالرحيم آراني ؛ از فضلا و افراد خير بوده است . (( ستارگان فروزان ؛ ص58))

شيخ محمد آراني (متوفي 1300ق): فرزند ملا محمد علي آراني است . (( تاريخچه علم وادب ؛ ص31)) محمد بن عبدالوهاب بيدگلي (متوفي 1290ق): اشعار و شواهد كتاب مطول را شرح كرده است. ((الذريعه ؛ج13؛ ص242))

ملا آقا محمد اقدسي بيدگلي (1304ـ1367ق): فرزند ملا محمد حسين بيدگلي كه عاليم فاضل بوده است . ((تاريخچه علم وادب ؛ ص38)

ملا محمد بيدگلي (متوفي 1290ق): فرزند ملا محمد جعفر بيدگلي است . اين عالم فاضل به تهران مهاجرت كرد. داراي فرزنداني دانشمند و متقي به نامهاي :علي ؛ حسين ؛ احمد ؛ محمد جعفر و حسن بوده است . ((نجوم السماءج1؛ ص378؛ تاريخچه علم وادب ؛ص28))

ملا محمد نصر آبادي (قرن سيزدهم هجري ): عالم در علوم عقلي و نقلي كه با ملا غلامرضا آراني معاصر بوده است . (( رساله هلاليه ؛ ص235))

شيخ محمد نوش آبادي (زنده در سال 1172ق): فرزند محمد زمان ؛ فيلسوف ؛ متكلم؛ منجم و رياضيدان بوده كتابهاي (( هدايه المسترشدين ))؛ ((مرات الزمان))و(( القول السديد))؛ از جمله آثاراوست . ((تاريخ اجتماعي كاشان ؛ ص166))

علامه ميرزا محمد بيدگلي : معروف به كاشف؛ از علماي دوره صفويه است كه به نايين مهاجرت كرده و حاشيه أي بر كتاب اسفار ملاصدرا نوشته است . ((سيماي نائين ؛ ص176/ تاريخچه علم وادب ؛ص19))

ميرزا محمد محقق بيدگلي ( متوفي 1055 ق): فرزند سلطان محمد؛ از علما و عرفاي بزرگ بوده و كتابهاي (( تيسير المرام؛ (( رياض العارفين ))؛ (( منهاج السالكين ))؛ ((تذكره العارفين ))؛ ((رساله العرفان )) از آثار اوست. قبر وي در زير زمين مسجدي كه بنام اوست در محل دروازه سوراخ باره بيدگل واقع است. ((كتابچه چراغان ؛ص19؛30/تاريخچه علم وادب ؛ص20))

ملا محمد ابراهيم بيدگلي : وي از مدرسان بزرگ حوزه علميه كاشان بوده است . (( تراجم الرجال ؛ ج2؛ص573))

ملا محمد باقر آراني : برادر ملاغلامرضا است و كتاب ((كنزالواعظين ))از آثار اوست . ((رساله هلاليه ؛ فصل هفتم /تاريخچه علم وادب ؛ ص26))

ملا محمد باقر آراني (متوفي 1322ق): فرزند ملا محمد حسين كه در جواني به مرتبه اجتهاد نايل آمده است . (( تاريخچه علم وادب ؛ ص31))

ملا محمد باقر بيدگلي (متوفي 1310ق): فرزند ملا محمد حسين ؛كتابهاي ((القواعدالباقريه ))؛ ((القواعد الفقهيه ))را تاليف و قصايد سيد حميري و عميد الدين را شرح كرده است . (( تراجم الرجال ؛ ج2؛ ص589))

ملا محمد باقر بيدگلي : فرزند ملا محمد ؛ كتاب ((الكواكب الدريه )) در علم كلام از آثار اوست . (( الذريعه ؛ج18؛ص178/كتابچه چراغان ؛ص34))

محمد تقي بيدگلي : از علماي قرن دوازدهم هجري كه كتاب هاي ((روضه العلماء))و ((المعين )) را به رشته تاليف در آورده است . ((علام الشيعه ؛قرن 12؛ ص117))

ملا محمد جعفر آراني (متوفي 1348ق): فرزند ملا محمد حسن ونوه ملا غلامرضا آراني است او در فضل و فقاهت و زهد زبانزد عام و خاص بوده و در جنب بقعه محمد هلال (ع) مدفون است . (( تاريخچه علم وادب ؛ ص36))

ملا محمد جعفر بيدگلي (متوفي 1181ق): فرزند ملا محمد ؛ از اساتيد و مشايخ ملا احمد نراقي بوده است . (( رساله شرح الاحوال ؛ص6/ اجازات ملا احمد نراقي ))

ملا محمد جواد بيدگلي : فرزند ملا محمد يا محمد حسين از فضلاي بيدگل برشمرده شده است . (( كتابچه چراغان ؛ص58و34))

محمد حسن متوسل (1300ـ1371ش): فرزند حاج آقا محمد؛ و از نوادگان داعي آراني بوده است . وي مردي فاضل و نيكوكار بود. بناي ساختمان بيمارستان سيد الشهداي آران و تشكيل صندوق ذخيره علوي قم از آثار بجا مانده اوست .

ملا محمد حسين آراني : فرزند ملا غلامرضا ؛ أي عالم فاضل از آران مهاجرت كرد وپس از سالها هجرت وفات نمود و در جنب بقعه هلال (ع) مدفون گرديد. (( تاريخچه علم وادب ؛ ص26))

ملا محمد حسين آراني : (متوفي 1315ق): فرزند ملا محمد مهدي آراني ؛ از عالمان و زاهدان بوده است . (( تاريخچه علم واد ب؛ ص22))

ملا محمد حسين آراني (متوفي 1315ق): فرزندملا محمد باقر كه عالي فقيه بوده است . (( تراجم الرجال ؛ج1؛ ص188))

ملا محمد حسين نوش آبادي : از فضلاي نوش آباد كه نزد آيت الله آقا ميرزا احمدعاملي شاگردي نموده است . ((تاريخچه علم وادب ؛ ص 39))

ملا محمد رضا آراني : كتاب منظومه ((خلاصه الرجال )) را تاليف كرده است .

ملا محمد رضا بيدگلي : (متوفي 1310ق): فرزند محمد علي كه كتاب ((عروه الوثقي )) را در دو جلد به صورت خطي نسخه برداري كرده و آثار ديگري از او ذكر شده است . (( تاريخچه علم وادب ؛ ص26))

ملا محمد صالح بيدگلي : كتاب ((لسان الواعظين )) از آثار اوست . (( نسخه خطي : كتابخانه آيت الله گلپايگاني ؛ش82/18))

ملا محمد علي آراني (زنده در سال 1204ق): فرزند ملا علي كه تاليفاتي در فقه واصول داشته است. (( رساله هلاليه (خطي )؛ ص180))

ملا محمد علي (ملا علي آراني ) (1177ـ1244ق): فرزند ملا محمد حسن؛ از علماي بزرگ و صاحب كتابهاي ((الدريه البهيه )) ؛(( زاد الناسكين ))؛ ((الفوائد الصادقيه ))؛ (( مقاصد المهمه))؛ (( تلخيص المرشد))؛ (( مناهل الشوارد في تلخيص المقاصد))و چندين اثر ديگر كه از او بجا مانده است.

ملا محمد علي آراني : فرزند حاج سلطانعلي آراني كه از استادان ملاغلامرضا بوده است. ((تاريخچه علم وادب ؛ ص22))

ميرزا محمد علي نور الوري ( متوفي 1326ق): فرزند شيخ محمد؛ از فضلاي آران بوده كه به اطراف كاشان مهاجرت كرده است . (( تاريخچه علم وادب ؛ 31))

ملا محمد علي آراني ( زنده در سال 1340ق): معروف به حاجي آقا ؛فرزند ملا محمد باقر ؛ از علما و فضلاي آران و از اجداد آيه الله افتخار الاسلام در بندي بوده و در عتبات مدفون است . ((تاريخچه علم وادب ؛ ص35 ))

ملا محمد علي آراني (1250ـ 1327ق): فرزند ملا محمد مهدي ؛ از فقيهان و عالمان رباني آران كه رساله ها و نسخ خطي ((نفائس المسائل و عرايس الوسايل ))؛((اجتهاد تقليد))؛(( احكام الرضاع ))؛ ((حكم ماء البئر))؛(( حواشي بر قوانين ؛ رسائل و مكاسب )) از آثار اوست . وي از شاگردان معروف و مبرز آخوند خراساني و مجاز از وي و ديگران بوده است . (( نقباءالبشر ؛ ج4؛ ص1540/ تاريخچه علم وادب ؛ص31))

محمد كريم آراني : از فضلاي قرن دوازدهم است . (( اعلام الشيعه ؛قرن 12؛ ص288))

ملا مهدي آراني : فرزند ملا محمد حسين كه در آثار خطي علماي آران از او نام برده شده است .وي پدر ملا محمد علي آراني است . ((وقف؛ ميراث جاويدان ؛ش3))

ملا محمد مهدي آراني : فرزند ملا غلامرضا كه براي مدتي از آران مهاجرت كرد سپس به زادگاهش بازگشت. (( تايخچه علم وادب ؛ ص26))

ملا محمد مهدي بيدگلي : از علماي دوره صفويه كه شاگرد شيخ بهايي بوده است . (( معادن الحكمه ؛ج1؛ص67))

ملا هادي بيدگلي (1050ـ1131ق): فرزند ملا محمدرضا؛ از علما و فضلاي بيدگل بوده كه به تازگي سنگ قبروي در محل اداره مخابرات شهرستان آران وبيدگل كشف شد.

ملا محمود فاضل بيدگلي (1263ـ1350ق): فرزند محمد حسين ؛ از علما و فضلاي بيدگل است كه رساله أي در (( اثبات ولايت اميرالمومنين )) و (( شرح برمفاتيح )) از آثار اوست . (( كتابچه چراغان ؛ ص18/تاريخچه علم وادب ؛ص37))

ملا محمود بيدگلي ( متوفي 1350ق): فرزند محمد رضا؛ از علما و فضلاي بيدگل كه كتابي در (( ابطال طريقه صوفيه )) نوشته است . (( اعيان الشيعه ؛ج10؛ ص110ـ كتابچه چراغان ؛ ص33))

ملا محمود آراني (1277ـ1337ق): معروف به امام جمعه ؛ عالم و فاضل ؛ كتابهاي ((قلائد الاخبار)) و (( عقد الثاني )) از آثار اوست . (( تايخچه علم وادب ؛ ص33))

ملا معزالدين بيدگلي (متوفي 1193ق): فرزند ضياءالدين محمد؛ از عالمان ديني بيدگل بوده كه در علم نجوم و رياضيات تبحر داشته است . ((تراجم الرجال ؛ ج1؛ ص169/ تاريخچه علو ادب ؛ ص40/ كتابچه چراغان ؛ص23)) مدفن وی جنب بقعه امامزاده حسین(ع) بیدگل واقع است. و در مدرسه­ي علميّه­ي بيدگل در محلّه­ي خانقاه جنب مسجد و آب­انبار مشهور به مدرسه به تدريس علوم ديني اشتغال داشته است.مردم اين ديار به آن اعتقاد خاصّي دارند و براي او احترام ويژه­اي قائلند.

سيد مهدي صباحي بيدگلي (1305ـ 1369ش): از علما و فضلاي بيدگل كه به تعليم و تدريس و ارشاد اشتغال داشته است .

ملامهدي بيدگلي (متوفي بعد از 1267ق): فرزند محمد تقي ؛ داراي آثاري چون ((عقد الئالي )) و(( ترتيل التنزيل )) بوده است . (( تراجم الرجال ؛ ج2؛ س137))

مهدي بن ربيع بيدگلي : وي مولف كتابي در علم كيميا بوده است . ((نسخه خطي: كتابخانه آيت الله گلپايگاني ؛ش205/10))

 

 

دوشنبه 27 فروردین ماه 1403
ورود |عضويت
  كاربران حاضر در سایت
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 118
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 118

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2637560
Visitors بازديد هاي امروز: 1365
Visitors بازديد هاي ديروز: 1233

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/01/27 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا