معرفی وظايف امور زراعت

 

معرفی مديريت زراعت به عنوان يك واحد ستادی تخصصی ، هدايت و حمايت و نظارت بر كليه اموری كه مربوط به زراعت محصولات مختلف می شود را به عهده دارد. بطوری كه با سياست گذاری و تعيين خط مشی كلی كه بر اساس پتانسيل ها و مطالعاتِ جامعِ صورت گرفته در مناطق مختلف و اقليم های شناخته شده می باشد، برنامه ها و اهداف كوتاه مدت و درازمدت مبتنی بر افزايش كمی و كيفی توليدات زراعی وزارت جهاد كشاورزی را دنبال می كند. در مجموع اجرای برنامه ها و اهداف فوق منجر به ارتقاء دانش ، بينش و مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش زراعت در راستای رسيدن به توسعه و توليد پايدار و استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد و اجرای مديريت اصولی مزرعه خواهد شد. اهداف و وظايف مديريت زراعت جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار به منظور انجام برنامه ريزی های لازم تعيين اهداف و برنامه فعاليت های مربوط به توسعه سطح زير كشت محصولات و افزايش ميزان توليد در واحد سطح به تفكيك سطوح آبی و ديم شناسائی و تعيين نيازهای تحقيقاتی و مشكلات و امكانات مورد نياز و دسته بندی اولويت های امور زراعی تهيه طرح جامع كشت محصولات زراعی جهت تنظيم و تصويب برنامه های اجرائی نظارت براجرای پروژه های زراعی و تهيه گزارش پيشرفت عمليات در مناطق مختلف هدايت ، تشويق و حمايت از سرمايه گذاران در بخش زراعت مطالعه طرح های اجرائی در شهرستانها و مناطق تابعه و همكاری با واحد های مربوطه جهت ايجاد هماهنگی در تهيه و تدوين برنامه های مربوط به امور زراعی ارزشيابی مستمر برنامه های اجرائی برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجديد نظرهای لازم همكاری با واحد های ذيربط در زمينه تهيه و تدوين طرح های آموزشی و ترويجی به منظور توسعه امور زراعت و پيگيری برنامه های اجرائی بررسی و برآورد نهاده های مورد نياز و پيگيری تامين و تدارك آنها توسط واحد های ذيربط ايجاد ارتباط مستمر ومنظم با استانهای همجوار و هم اقليم به منظور تبادل اطلاعات وايجاد هماهنگی منطقه ای انطباق و اجرای دستورالعمل های ارسال شده از دفاتر معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزی درخصوص توليد محصولات زراعی

 

معرفی وظايف امور باغبانی

 

مطالعه و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات گردآوري شده براي تدوين برنامه هاي باغباني مناطق مختلف استان

مطالعه و بررسي براي تهيه و تنظيم برنامه توسعه سطح زير كشت به تفكيك آبي و ديم و افزايش ميزان توليد در واحد سطح محصولات باغي، هماهنگ با برنامه هاي توسعه كشاورزي استان

بررسي و هدايت امور مربوط به تهيه طرح جامع كشت باغي استان و ارائه آن به واحدهاي ذيربط براي تنظيم و تصويب برنامه هاي اجرايي بر حسب موضوع و منطقه

نظارت بر اجراي پروژه هاي باغي و مطالعه و بررسي گزارش پيشرفت عمليات در مقاطع مختلف

هماهنگي برنامه هاي مربوط به تشويق و حمايت سرمايه گذاران در امور باغباني

بررسي و مطالعه طرح هاي اجرايي (منطقه اي) واصله از شهرستانها در زمينه باغباني و اظهار نظر جهت تصويب

نظارت و مشاركت در ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرايي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظر لازم

ايجاد هماهنگي در خصوص ارتباط مستمر با استانهاي مجاور به منظور تبادل اطلاعات و همكاري منطقه اي

بررسي و مطالعه براي تهيه و تدوين طرح هاي آموزشي و ترويجي در زمينه توسعه امور باغباني با هماهنگي و همكاري واحدهاي ذيربط

نظارت بر امور مربوط به برآورد نهاده ها و ماشين الات مورد نياز بخش باغباني

شركت در جلسات متشكله و اظهار نظر در باره مسائل مطروحه

نظارت بر فعاليت كارشناسان و كادر تحت سرپرستي و راهنمايي آنها در كليه موارد

 

شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401
ورود |عضويت
  كاربران حاضر در سایت
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 103
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 103

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1725327
Visitors بازديد هاي امروز: 552
Visitors بازديد هاي ديروز: 1242

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1401/02/31 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا